ÖZKAN MUTFAK | Mutfak Tasarımında Kalitenin Ve Estetiğin Adresi

Dekorasyon

Tadilat Yükümlülükleri Nelerdir

Apartman ve toplu konutlarda yapılan tadilat ev yenileme işleri bağımsız bölümdeki bir tadilat ise ortak kullanım alanları olmamak koşuluyla yapılmalıdır. Apartmana ait bağımsız bölümlerin iç mekânlarında ana binanın projesini bozmayacak şekilde yapılmalıdır. Tadilat diğer daire sahiplerinin onayı aranmaksızın her zaman yapılabilir? Lakin rahatsızlık vermeden yapılmalıdır. Tadilat işleri dairelerdeki tadilatların belirli tarihler arasında yapılmasına ilişkin kararların hukuki dayanağı yoktur. Yapılacak olan tadilat işleri için iç mekanda yapılacak, ev yenileme işleri için karar alınmış olsa da bağımsız bölüm daire sahiplerini rahatsız etmediğiniz sürece mülk sahiplerini bağlamamaktadır.

Bağımsız Bölümlerde Tadilat Nasıl Yapılır
Bağımsız bölüm malikleri, yukarıdaki sınırlamalara uymak kaydıyla ve çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve apartman yönetimi yönetmeliğinde belirlenen saatler dahilinde kendi evlerinde ve diğer bağımsız bölüm sakinlerini rahatsız etmemek kaydıyla tadilat ve ev yenileme işleri yapabilmektedir. Apartmanlar gibi konutlarda tadilat işleri hafta içi sabah 8,30 akşam 17.30, arası hafta sonu ise 11,00 - 17.30 arasında kurallara uyulduğu sürece yapılabilir? Ancak çalışma saatleri arasındaki yapılan tadilatlar esnasında da diğer bağımsız bölüm maliklerini rahatsız edecek şekilde gürültü yapılmaması yasal bir yükümlülüktür.
 
Tadilat İşlerinde Çalışma Saatleri Nasıl Olmalıdır
Mülk sahiplerinin uyarılarına rağmen apartmandaki komşuları rahatsız edecek şekilde gürültü yapılması halinde öncelikle kolluğa ve belediyeye başvurulur. Şikâyet halinde Gürültü yönetmeliği hükümlerine ve Kabahatler Kanununun 36 maddesi çerçevesinde idari para cezası verilmesi mümkündür. Rahatsız edici davranışların devam etmesi halinde sulh hukuk mahkemesinden rahatsız edici davranışın önlenmesi yönünde karar istenebilir. Mahkemece durumun aciliyet göz önünde bulundurularak gürültünün önlenmesi için tedbir kararı verilebilir. Tadilat yapan firma bu karalara uymalı ve mülk sahiplerini rahatsız edici davranışlardan kaçınmalıdır.